29.1.07

Hoy, Asamblea

Se prevé tensa una Asamblea Extraordinaria que debería ser tan sólo para decidir la conversión o no conversión a S.A.D./S.A.E. el próximo curso. Los malos resultados y la tensión acumulada por los malos resultados seguro que afectarán una Asamblea que tiene los siguientes puntos del día y muchas dudas:
"1.- Informe del President.
2.- Transformació, en el seu cas, del Club en Societat Anònima Esportiva, i aprovació projecte d'Estatuts Socials de conformitat amb la nova forma social.
3.- Examen i aprovació, en el seu cas, del Balanç General que es tancarà el dia anterior al de la celebració de l'Assemblea.
4.- Nomenament, en el seu cas, de consellers amb caràcter provisional, i si s'escau, distribució de càrrecs.
5.- Delegació de facultats.
6.- Precs i preguntes.
7.- Aprovació de l'acta de l'Assemblea."
Recordemos la última sesión de Asamblea Ordinaria. La respuesta, a partir de las 19.30 h. de la tarde.